Ons Doel

ONS DOEL


Ons doel van remedial teaching is om de talenten van uw kind zo goed mogelijk te ontwikkelen en daarmee het beste uit uw kind te halen.

 leo-joke
    Joke en Wim Beenakker

Wij zijn geruime tijd in het basisonderwijs werkzaam en hebben kinderen van alle leeftijdsgroepen begeleid. Tevens hebben wij les gegeven in het speciaal (voortgezet) onderwijs en de basiseducatie, waarin wij ons richtten op het aanleren van de reken- en schrijfvaardigheid evenals de Nederlandse taal in al zijn facetten. 
We hebben ruime ervaring als Remedial Teacher op school en gebruiken deze ervaring tevens in onze Praktijk voor Remedial Teaching, bijles en huiswerkbegeleiding Voorhout.

Onze masteropleiding Special Educational Needs en ervaring staan borg voor:

  • eigentijdse hulp
  • moderne middelen
  • hulpmiddelen, afgestemd op het individuele kind
  • actuele kennis op het gebied van dyslexie, dyscalculie en dysorthografie

(lees-, reken- en schrijfproblemen) evenals praktische kennis en suggesties voor overbeweeglijke kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen.

Kortom:
Adequate hulp, die onontbeerlijk is om het kind (hernieuwde) zekerheid te geven om zich weer zeker en sterk te voelen aangaande een bepaald leergebied en / of zijn persoonsontwikkeling.

Tenslotte:
Wij vinden het niet alleen belangrijk het kind te helpen bij zijn specifieke gedrags- of leerprobleem. Ook geven we tijdens de hulp handvatten en suggesties hoe hiermee om te gaan nu en in de toekomst. Immers, om tot oplossing van gecompliceerde problemen te komen is het niet altijd alléén maar een kwestie van het oplossen van een leerprobleem. Vaak gaat het er ook om te analyseren hoe het kind tegen het probleem aankijkt en welke specifieke passende oplossingsmethoden het kind ter beschikking staan.

 leo-joke
    Joke en Wim Beenakker

Wij zijn geruime tijd in het basisonderwijs werkzaam en hebben kinderen van alle leeftijdsgroepen begeleid. Tevens hebben wij les gegeven in het speciaal (voortgezet) onderwijs en de basiseducatie, waarin wij ons richtten op het aanleren van de reken- en schrijfvaardigheid evenals de Nederlandse taal in al zijn facetten. 
We hebben ruime ervaring als Remedial Teacher op school en gebruiken deze ervaring tevens in onze Praktijk voor Remedial Teaching, bijles en huiswerkbegeleiding Voorhout.

Onze masteropleiding Special Educational Needs en ervaring staan borg voor:

  • eigentijdse hulp
  • moderne middelen
  • hulpmiddelen, afgestemd op het individuele kind
  • actuele kennis op het gebied van dyslexie, dyscalculie en dysorthografie

(lees-, reken- en schrijfproblemen) evenals praktische kennis en suggesties voor overbeweeglijke kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen.

Kortom:
Adequate hulp, die onontbeerlijk is om het kind (hernieuwde) zekerheid te geven om zich weer zeker en sterk te voelen aangaande een bepaald leergebied en / of zijn persoonsontwikkeling.

Tenslotte:
Wij vinden het niet alleen belangrijk het kind te helpen bij zijn specifieke gedrags- of leerprobleem. Ook geven we tijdens de hulp handvatten en suggesties hoe hiermee om te gaan nu en in de toekomst. Immers, om tot oplossing van gecompliceerde problemen te komen is het niet altijd alléén maar een kwestie van het oplossen van een leerprobleem. Vaak gaat het er ook om te analyseren hoe het kind tegen het probleem aankijkt en welke specifieke passende oplossingsmethoden het kind ter beschikking staan.

Ons Doel

ONS DOEL


Ons doel van remedial teaching is om de talenten van uw kind zo goed mogelijk te ontwikkelen en daarmee het beste uit uw kind te halen.