3a

ONS DOEL


is met uw kind te werken aan een duidelijk en leesbaar handschrift.

Als een kind wordt aangemeld, wordt aan de hand van verschillende onderzoeken bekeken wat de ware oorzaak van het schrijfprobleem is.
Als onderzoeksmiddelen worden de fysieke mogelijkheden van het kind geobserveerd en worden onderzoeksmiddelen als de observatielijst voor schrijfmoeilijkheden en de observatielijst oogmotorische aspecten gehanteerd. Tevens wordt gekeken naar de motorische vaardigheden van het kind en de zit- en schrijfhouding.


Doel van de schrijfhulp is het kind te brengen tot een geautomatiseerd en vloeiend handschrift.


Om dit te bereiken zal er met het kind gewerkt worden aan de fijne motoriek, de ruimtelijke oriëntatie en het kritisch waarnemen. (Voor problemen op het gebied van de grove motoriek zal doorverwijzing naar bijvoorbeeld de kinderfysiotherapeut voorgesteld kunnen worden.)


In de praktijk zal eerst bekeken worden of het kind aan een aantal voorwaarden voldoet zoals:

  • een op leeftijdsniveau voldoende taalbeheersing,
  • goed functionerende zintuigen,
  • een emotioneel evenwicht en een goede
  • motivatie en
  • concentratie.


Hieruit volgen diverse mogelijke behandelwijzen zoals:

Een behandeling voor kinderen waarbij het ontbreekt aan voorwaarden om tot goed schrijven te komen. Deze categorie kinderen heeft nog weinig schrijfervaring en is al vrij snel in problemen geraakt. Nadat het schrijfprobleem bij uw kind is vastgesteld, bekijken we of het kind de voor hem goede schrijfhand gebruikt (dus geen gedwongen gebruik van óf linker- óf rechterhand). Daarna onderzoeken we zoveel mogelijk reeds aanwezige vaardigheden van het kind en kunnen we, uitgaande van die vaardigheden, kijken waar het kind het beste mee geholpen is.

Een andere vorm van hulp is voor kinderen die al meer schrijfervaring hebben, maar toch moeilijk leesbaar blijven schrijven.
Er volgt een onderzoek naar de specifieke schrijfvoorwaarden door het afnemen van een vaardighedentest. Er wordt in de hulp niet alleen gewerkt aan de schrijfvoorwaarden, maar ook aan het schrijven zelf.

Ook kan hulp geboden worden aan kinderen die slechts bepaalde lettervormen niet goed leren beheersen. Ze gaan te slordig en ongemotiveerd met hun handschrift om. Soms kunnen die kinderen wél leesbaar schrijven maar gaat het te langzaam en kost het ze teveel energie.

Bij hardnekkige schrijfstoornissen zullen diverse vormen van schrijfbewegingstherapie toegepast worden.
Uitgangspunt zal telkens zijn dat het kind zich een bewegingsbeeld, een motorisch schrijfpatroon eigen moet maken.

Als een kind wordt aangemeld, wordt aan de hand van verschillende onderzoeken bekeken wat de ware oorzaak van het schrijfprobleem is.
Als onderzoeksmiddelen worden de fysieke mogelijkheden van het kind geobserveerd en worden onderzoeksmiddelen als de observatielijst voor schrijfmoeilijkheden en de observatielijst oogmotorische aspecten gehanteerd. Tevens wordt gekeken naar de motorische vaardigheden van het kind en de zit- en schrijfhouding.


Doel van de schrijfhulp is het kind te brengen tot een geautomatiseerd en vloeiend handschrift.


Om dit te bereiken zal er met het kind gewerkt worden aan de fijne motoriek, de ruimtelijke oriëntatie en het kritisch waarnemen. (Voor problemen op het gebied van de grove motoriek zal doorverwijzing naar bijvoorbeeld de kinderfysiotherapeut voorgesteld kunnen worden.)


In de praktijk zal eerst bekeken worden of het kind aan een aantal voorwaarden voldoet zoals:

  • een op leeftijdsniveau voldoende taalbeheersing,
  • goed functionerende zintuigen,
  • een emotioneel evenwicht en een goede
  • motivatie en
  • concentratie.


Hieruit volgen diverse mogelijke behandelwijzen zoals:

Een behandeling voor kinderen waarbij het ontbreekt aan voorwaarden om tot goed schrijven te komen. Deze categorie kinderen heeft nog weinig schrijfervaring en is al vrij snel in problemen geraakt. Nadat het schrijfprobleem bij uw kind is vastgesteld, bekijken we of het kind de voor hem goede schrijfhand gebruikt (dus geen gedwongen gebruik van óf linker- óf rechterhand). Daarna onderzoeken we zoveel mogelijk reeds aanwezige vaardigheden van het kind en kunnen we, uitgaande van die vaardigheden, kijken waar het kind het beste mee geholpen is.

Een andere vorm van hulp is voor kinderen die al meer schrijfervaring hebben, maar toch moeilijk leesbaar blijven schrijven.
Er volgt een onderzoek naar de specifieke schrijfvoorwaarden door het afnemen van een vaardighedentest. Er wordt in de hulp niet alleen gewerkt aan de schrijfvoorwaarden, maar ook aan het schrijven zelf.

Ook kan hulp geboden worden aan kinderen die slechts bepaalde lettervormen niet goed leren beheersen. Ze gaan te slordig en ongemotiveerd met hun handschrift om. Soms kunnen die kinderen wél leesbaar schrijven maar gaat het te langzaam en kost het ze teveel energie.

Bij hardnekkige schrijfstoornissen zullen diverse vormen van schrijfbewegingstherapie toegepast worden.
Uitgangspunt zal telkens zijn dat het kind zich een bewegingsbeeld, een motorisch schrijfpatroon eigen moet maken.

3a

ONS DOEL


is met uw kind te werken aan een duidelijk en leesbaar handschrift.