2a

ONS DOEL


Ons doel van remedial teaching is om de talenten van uw kind zo goed mogelijk te ontwikkelen en daarmee het beste uit uw kind te halen.

Wat is Remedial Teaching? Wanneer zetten we deze vorm van individuele hulp in?

Bij sommige kinderen verloopt het leren moeilijker dan verwacht. Ondanks de inzet van het kind is er nog steeds sprake van een leer- en/of ontwikkelingsprobleem op bij voorbeeld het gebied van lezen, schrijven, spellen, rekenen en wiskunde, Nederlands als Tweede taal (Nt2) of het krijgen van een goede (geconcentreerde en gemotiveerde) werkhouding.Door allerlei maatschappelijke factoren zijn er steeds meer kinderen met gedrags- en concentratieproblemen. Hierdoor wordt ook steeds vaker een beroep gedaan op de ervaring, kunde en kennis van de remedial teacher.

Remedial teaching wordt ook gevraagd en gegeven als kinderen een achterstand tonen t.o.v. de klas waarin zij zitten, de leeftijd, of het verwachtingspatroon dat redelijkerwijs aan een kind gesteld mag worden. Bij sommige kinderen is het vermogen om in de aangeboden leerstof een logische ordening en samenhang te brengen een probleem. Anderzijds zijn er kinderen die een kort geheugen, een korte spanningsboog, of een laag verwachtingsniveau van zichzelf en weinig ambitie hebben. Ze zijn weinig gemotiveerd en vertonen allerlei (daaruit vloeiende) gedragsproblemen. Soms is er ook gewoon sprake van moeilijkheden in de leeromgeving van het kind. Dit kan zowel voor de thuis- als de schoolsituatie gelden.


In de praktijk benaderen we ieder gedrags- of leerprobleem als (deels) oplosbaar en gaan we er altijd van uit dat we het kind in staat kunnen stellen om de leermoeilijkheden te overwinnen. We proberen de sterke en minder sterke kanten van het kind zo goed en efficiënt mogelijk in kaart te brengen om zo snel mogelijk aan de individuele behoeften van het kind tegemoet te komen. Als het kind nú op een bepaald gebied laag scoort, wil dat nog niet zeggen dat hij op dat gebied altijd beperkt zal blijven in zijn mogelijkheden. Met goede remediale hulp, het gebruik van stimulerende onderwijsstrategieën en nauwlettende observatie van de voortgang en individuele aandacht, zal de interesse voor het lerenbeslist vooruitgang boeken.


Remedial teaching heeft zich in het Nederlandse onderwijs in toenemende mate een plaats verworven die niet meer weg te denken is. In elke school zijn er leerlingen die meer specialistische hulp nodig hebben dan een leraar kan bieden. Het gaat daarbij om kinderen die een leerstijl hebben waaraan onvoldoende tegemoet wordt gekomen in het gewone onderwijsaanbod. Zij hebben specialistische hulp en begeleiding nodig, moeten hun eigen leerstijl leren kennen en hanteren.


Remedial teaching is nadrukkelijk niet gericht op de groep kinderen die alleen maar herhaalde instructie of extra oefening nodig heeft. In die gevallen gaat het om reteaching, onderdeel van het normale handelings¬repertoire van de groepsleraar.


De werkzaamheden van een remedial teacher waren tot een jaar of tien geleden vaak sterk geïsoleerd van de zorg aan de leerling binnen de school. Het ging vaak om een 'deelbehandeling', de nadruk lag in veel gevallen op functietraining. Nu wordt er meer in de samenhang van het gehele kind en zijn omgeving gedacht. Het gaat om integrale diagnostiek en behandeling van de onderwijs-leerproblemen van de leerling. De remedial teacher heeft zijn eigen aandeel in de zorg, maar maakt ook in toenemende mate deel uit van de zorgstructuur van school en samenwerkingsverband (WSNS).


Vanuit zijn specifieke deskundigheid helpt de remedial teacher de leraar bij een gerichte diagnostiek en de keuze voor de juiste pedagogische en didactische aanpak. Dit is het begeleidende deel van het werk van de remedial teacher, de indirecte remedial teaching. Daarnaast werkt een remedial teacher rechtstreeks met de leerling, de directe remedial teaching.


De remedial teacher is vanuit zijn eigen deskundigheid en professionaliteit verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn werk. Binnen een school of binnen de structuur van een samenwerkingsverband deelt hij de verantwoordelijkheid van de zorg voor een leerling met vooral de leraar en de interne begeleider.


De huidige remedial teacher werkt, in tegenstelling tot vroeger, in een veel groter en een meer samenhangend verband. Daarmee worden er ook meer en andere eisen aan zijn deskundigheid gesteld.

Wat is Remedial Teaching? Wanneer zetten we deze vorm van individuele hulp in?

Bij sommige kinderen verloopt het leren moeilijker dan verwacht. Ondanks de inzet van het kind is er nog steeds sprake van een leer- en/of ontwikkelingsprobleem op bij voorbeeld het gebied van lezen, schrijven, spellen, rekenen en wiskunde, Nederlands als Tweede taal (Nt2) of het krijgen van een goede (geconcentreerde en gemotiveerde) werkhouding.Door allerlei maatschappelijke factoren zijn er steeds meer kinderen met gedrags- en concentratieproblemen. Hierdoor wordt ook steeds vaker een beroep gedaan op de ervaring, kunde en kennis van de remedial teacher.

Remedial teaching wordt ook gevraagd en gegeven als kinderen een achterstand tonen t.o.v. de klas waarin zij zitten, de leeftijd, of het verwachtingspatroon dat redelijkerwijs aan een kind gesteld mag worden. Bij sommige kinderen is het vermogen om in de aangeboden leerstof een logische ordening en samenhang te brengen een probleem. Anderzijds zijn er kinderen die een kort geheugen, een korte spanningsboog, of een laag verwachtingsniveau van zichzelf en weinig ambitie hebben. Ze zijn weinig gemotiveerd en vertonen allerlei (daaruit vloeiende) gedragsproblemen. Soms is er ook gewoon sprake van moeilijkheden in de leeromgeving van het kind. Dit kan zowel voor de thuis- als de schoolsituatie gelden.


In de praktijk benaderen we ieder gedrags- of leerprobleem als (deels) oplosbaar en gaan we er altijd van uit dat we het kind in staat kunnen stellen om de leermoeilijkheden te overwinnen. We proberen de sterke en minder sterke kanten van het kind zo goed en efficiënt mogelijk in kaart te brengen om zo snel mogelijk aan de individuele behoeften van het kind tegemoet te komen. Als het kind nú op een bepaald gebied laag scoort, wil dat nog niet zeggen dat hij op dat gebied altijd beperkt zal blijven in zijn mogelijkheden. Met goede remediale hulp, het gebruik van stimulerende onderwijsstrategieën en nauwlettende observatie van de voortgang en individuele aandacht, zal de interesse voor het lerenbeslist vooruitgang boeken.


Remedial teaching heeft zich in het Nederlandse onderwijs in toenemende mate een plaats verworven die niet meer weg te denken is. In elke school zijn er leerlingen die meer specialistische hulp nodig hebben dan een leraar kan bieden. Het gaat daarbij om kinderen die een leerstijl hebben waaraan onvoldoende tegemoet wordt gekomen in het gewone onderwijsaanbod. Zij hebben specialistische hulp en begeleiding nodig, moeten hun eigen leerstijl leren kennen en hanteren.


Remedial teaching is nadrukkelijk niet gericht op de groep kinderen die alleen maar herhaalde instructie of extra oefening nodig heeft. In die gevallen gaat het om reteaching, onderdeel van het normale handelings¬repertoire van de groepsleraar.


De werkzaamheden van een remedial teacher waren tot een jaar of tien geleden vaak sterk geïsoleerd van de zorg aan de leerling binnen de school. Het ging vaak om een 'deelbehandeling', de nadruk lag in veel gevallen op functietraining. Nu wordt er meer in de samenhang van het gehele kind en zijn omgeving gedacht. Het gaat om integrale diagnostiek en behandeling van de onderwijs-leerproblemen van de leerling. De remedial teacher heeft zijn eigen aandeel in de zorg, maar maakt ook in toenemende mate deel uit van de zorgstructuur van school en samenwerkingsverband (WSNS).


Vanuit zijn specifieke deskundigheid helpt de remedial teacher de leraar bij een gerichte diagnostiek en de keuze voor de juiste pedagogische en didactische aanpak. Dit is het begeleidende deel van het werk van de remedial teacher, de indirecte remedial teaching. Daarnaast werkt een remedial teacher rechtstreeks met de leerling, de directe remedial teaching.


De remedial teacher is vanuit zijn eigen deskundigheid en professionaliteit verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn werk. Binnen een school of binnen de structuur van een samenwerkingsverband deelt hij de verantwoordelijkheid van de zorg voor een leerling met vooral de leraar en de interne begeleider.


De huidige remedial teacher werkt, in tegenstelling tot vroeger, in een veel groter en een meer samenhangend verband. Daarmee worden er ook meer en andere eisen aan zijn deskundigheid gesteld.

2a

ONS DOEL


Ons doel van remedial teaching is om de talenten van uw kind zo goed mogelijk te ontwikkelen en daarmee het beste uit uw kind te halen.